Vergaderingen

De Broederschap der Wijnbroeders telt een bestuur dat bestaat uit 4 leden; het ledenaantal wordt beperkt tot 30 leden.

Het bestuur organiseert 6 ledenvergaderingen per jaar en elke vergadering wordt zodanig opgebouwd rond een bepaald thema – hetzij een wijnregio, hetzij een druivensoort – dat de leden actief betrokken worden bij het proeven en (her)kennen van de wijnen.

Jaarlijks

- worden eminente externe sprekers aangetrokken, 

- zorgen de leden zelf voor uiterst interessante voordrachten,

- wordt de kunst van blindproeven uitgetest…..

- organiseren we in de lente een familiefeest (BBQ, zoektocht, uitstap..)


in vino veritas.