LidmaatschapLedenbijdrage:


Er wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 100€


Jaarlijkse bijeenkomsten:


De broederschap organiseert jaarlijks 11 bijeenkomsten waaronder:


6 ledenvergaderingen:


6 proeverijen waar telkens 6 wijnen naast elkaar worden vergeleken en na evaluatie blind worden geproefd.


5 bestuursvergaderingen


Bij toetreding kopen de nieuwe leden een set van 6 wijngildeglazen aan en een wijngildemedaille.


Een lid begint als leerling, wordt na 2 jaar gezel en kan na 2 jaar opklimmen tot meester.
in vino veritas