Geschiedenis

Broederschap der Wijnbroeders Oosterzele, een overzicht.


Het was in 1980 dat 4 vrienden die het “savoir vivre” wisten te waarderen, op een gastronomisch weekend, de beter wijnen wisten te appreciëren, dat de wijngilde werd gesticht.


Zonder dat iemand het vermoedde had Raf een oorkonde opgesteld met Latijnse en andere geleerde termen en jaartallen, om dat in Hamoix op de Chateau Pickheim aan de vrienden voor te stellen, en het akkoord was vlug bereikt. Iedereen tekende de akte en er werd op geklonken met o.a. Chateau Angelus, Fleur Petrus en Evangile en….Een week nadien werd er vergaderd om de statuten op te stellen en dit verschillende keren na elkaar, bij telkens een ander stichtend lid, en met de nodige flessen wijn.


Onze gilde is dus gesticht op 22 november 1980, een memorabele dag in Chateau Piekheim te Hamois-en-Condroz (het hol van Pluto) waarbij de stichters er zich toe verbonden om al hun kennen en kunnen aan te wenden tot de groei en bloei van de gilde


Gedurende 30 jaar had onze gilde 4 voorzitters :


Raf Hofman (1980- 1989), Gaston Verdonck(1990-1993), Etienne Montyne (1993-1995), Pierre Van De Velde (1995- 2013) en Luc David (2014 - ) onze huidige voorzitter


De één al wat strenger dan de andere.


Vijf voorzitters onder wiens leiding, inzet en volharding, - en dat zijn de kwaliteiten van een goede voorzitter, - we 34 jaar de wijngilde gestalte hebben gegeven om te bereiken waar we nu staan, een goed functionerende vereniging.


Tijdens de eerste 10 jaar speelde de wijngilde van Oosterzele in haar natuurlijke biotoop, “de wijnkelder”. Dit was de kelder onder de Gemeentelijke Basisschool.


Ik zie er hier al een paar glunderen terwijl ze aan de tijd terugdenken. Maar, een inbraak met verlies van alle geschonken wijnen, de installatie van de “centrale verwarming”in de school en “water in onze kelder” hebben ons genoodzaakt om hogere regionen op te zoeken : de leraarszaal, tot op heden ons lokaal.


Hoe werden de leden aangetrokken ? heel eenvoudig, de 4 stichters brachten elk een vriend mee, en die op hun beurt ook 4, enzovoort tot de maximum van 30 leden.


Het algemeen concept van de gilde is gedurende al die jaren ook niet veranderd.


Volgens de statuten hebben we de leerling wijnproever, de gezel- en de meester wijnproever, te herkennen aan hun respectievelijke kleine, middelmatige en grote…wijnbeker, ik veronderstel dat dit niet meer van toepassing is, dus moeten we nu zeggen : kleine, middelmatige en grote dorst ?


Hoedanook, gelijk welke dorst er heerst, er zijn per jaar 6 leden- en 5 bestuursvergaderingen


Elk jaar hebben we een familiuitstap, een statutaire vergadering en een nieuwjaarsreceptie