Leden


         

Bij statuut is er een maximum van 30 leden toegestaan.


 -Huidige  LedenLijst 2023-november

 


Wanneer er interesse bestaat om zich als kandidaat aan te melden stuurt men een  mail (brief) aan een van de bestuursleden. Hierin beschrijft men wat u zo interessant vindt aan het thema wijn. Uw kandidatuur wordt dan op de volgende bestuursvergadering in overweging genomen.

Na acceptatie en bij het bereiken van het maximum aantal komt men op een wachtlijst te staan.


in vino veritas.