Broederschap der Wijnproevers Oosterzele

Leden:

    gezel:

    een lid begint als leerling, wordt na 2 jaar gezel en kan na 2 jaar opklimmen tot meester.

    meester:

    -

   Ledenbijdrage:

 

het lidgeld voor 2016 bedraagt   80

te storten op

het bankrekening nummer :

AXA IBAN BE68 7512 0761 8234

LET OP DIT IS EEN ANDER NR

Jaarlijkse bijeenkomsten

 • de broederschap organiseert jaarlijks 11 bijeenkomsten waaronder
  • 6 ledenvergaderingen:
   • 5 proeverijen waar telkens 5 wijnen naast elkaar worden vergeleken en na evaluatie blind worden geproefd.
   • 1 kelderbezoek bij een wijnhandelaar, wijnboer, wijnproducent
  • 5 bestuursvergaderingen